Norsk dyrevelferd er bra, men kan alltid bli bedre.

Kilde: Aftenposten