Mens andre dagligvarekjeder er i gang med å utfase bruken av «turbokyllinger», har ikke Coop planer om å gjøre det samme. – For svakt, mener Anima.

Kilde: NRK