Det er i løpet av januar og februar påvist tre tilfeller av høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler i Norge. Prøvene ble tatt fra en due i Arendal kommune i Agder fylke (04.01.2022), en havørn i Austrheim kommune i Vestland fylke (10.01.2022) og en gås i Sandnes kommune i Rogaland (07.02.2022). Samtlige påvisninger var av subtypen H5N1. I tillegg er det mistanke om HPAI H5N1 hos en havørn funnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke (09.02.2022).

Kilde: Veterinærinstituttet