Odd Sele er svært kritisk til at Nortura har kjøpt to tredjedelar av aksjane i Steinsland & Co.

Kilde: Bondebladet