Foretak som driver aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, kan nå registrere seg for å få strømstøtte. For å bli med på første utbetalingsrunde, må innmeldingen skje innen 17. februar.