Reidmar K. Faleide krevde 400.000 kroner i erstatning da staten nektet å utvide kvoten for verpehøns. Lagmannsretten avviste kravet, og eggprodusenten må i stede ut med minst 180.000 i saksomkostninger.

Kilde (krever innlogging): Nationen