Ei rekke organisasjonar og tunge aktørar i jordbruket krev meir og utvida straumstøtte og åtvarar mot at mange vil falle utanfor ordninga.

Kilde (krever innlogging): Nationen