Nortura overtar aksjemajoriteten i Steinsland & Co, som klekker rundt 70 prosent av alle norske verpehøner i sitt rugeri.

Kilde: Nationen