1.januar 2022 ble nytt økologiregelverk gjeldende i EU. Regelverket vil tre i kraft i Norge etter at det er tatt inn i EØS-avtalen. Her får du informasjon om de største endringene.

Kilde: Mattilsynet