Jordbruket og veksthusnæringen får en kompensasjonsordning som ligner strømstøtten til husholdningene.

Kilde: E24