Bøndene er fornøyde med at regjeringen strekker ut en hånd for å hjelpe dem gjennom strømkrisa. Men lederen for Småbrukarlaget mener de trenger mer på sikt.

Kilde: nrk.no