I utbruddet av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i Europa har det siden oktober 2021 vært mange påvisninger fra både ville fugler, fjørfebesetninger og andre fuglehold. For ville fugler er det påvist mange tilfeller spesielt fra kystområdene langs Nederland, Tyskland og Danmark, og fra Storbritannia og Irland.

Kilde: Veterinærinstituttet