For øyeblikket er det fjørfebonden personlig som tar støyten for økte kostnader.

Kilde: Nationen