Norsk Fjørfelag oversendte brev til Inntektsutvalget. NFLs innspill var på vegne av bønder i verdikjeden for egg og fjørfekjøtt. Norsk Fjørfelag påpekte at vi støtter jobben Inntektsutvalget gjør for å finne best mulig sammenlikningsgrunnlag av inntekt mellom lønnsgrupper. Inntektsnivå og utvikling må ta utgangspunkt i bønder og gårdsbruk som satser for fremtiden. Dersom referansebruksberegninger skal videreføres i grunnlagsmaterialet må antallet bønder som inngår i brukene for fjørfebønder øke betydelig, og det må sikres at alle bønder fra samtlige varemottakere, regioner m.m. er representert. Norsk Fjørfelag vil oppfordre Inntektsutvalget til å vurdere en kombinasjon av referansebruk og/eller modellbruk i fremtidig grunnlagsmateriale.

Les hele NFL sitt brev til Inntektsutvalge HER