Mattilsynet mistenker ikke flere tilfeller av fugleinfluensa i fjørfebesetninger. De vurderer likevel fremdeles risikoen for nye utbrudd som høyere enn normalt.

Kilde (krever innlogging): Nationen