For å hindre smittespredning blir det opprettet soner rundt gårder med utbrudd av fugleinfluensa. I sonene er det en rekke restriksjoner for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Her får du en oversikt over hvilke regler du må følge.

Kilde: Mattilsynet