Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land.

Kilde: Mattilsynet