Lørdag avlivet kyllingbonde Ove Byberg besetningen, etter begjæring fra Mattilsynet. Han er kritisk til hvordan Mattilsynet har håndtert saken.

Kilde (krever innlogging): Nationen