Landbruksminister Sandra Borch vil øke erstatningen til bønder som må avlive fjærkre på grunn av fugleinfluensautbruddet.

Kilde: Nationen