Undersøkelser viser at fugleinfluensaviruset som er påvist hos verpehøns i Rogaland trolig kommer fra Russland med villfugl.

Kilde: Veterinærinstituttet