Flere land i Europa og Asia stålsetter seg etter å ha rapportert om utbrudd av fugleinfluensa. I Kina er det rapportert om 21 tilfeller hvor mennesker har blitt smittet. – Bekymringsfullt, sier forsker.

Kilde: Dagbladet