Elin Hobberstad, leder i Rogaland Fjørfelag (kylling), ble intervjuet på direkten i Dagsrevyen 16. november.

Kilde: NRK