Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland. Den som får økonomisk tap som følge av pålegg om avlivning av dyr, kan ha rett til erstatning fra Landbruksdirektoratet

Kilde: Landbruk24/Landbruksdirektoratet