Ifølge Mattilsynet har utbruddet med fugleinfluensa på Jæren spredd seg til en ny gård.

Kilde: NRK