Mattilsynet har auka bemanninga og jaktar etter smittekjelda til det som truleg er to tilfelle av fugleinfluensa blant verpehøns på Jæren. Nestleder, Tone Steinsland, er intervjuet i saken.

Kilde: E24 / Stavanger Aftenblad