Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Mattilsynet har innført soner i områdene rundt besetningen med påvist smitte. Disse sonene kommer i tillegg til portforbudet som allerede er innført.

Kilde: Landbruk24