Antall tilfeller med av høypatogen aviær influensa (HPAI) øker i Europa, både hos villfugler og fjørfebesetninger. Det er ingen nye påvisninger i Norge siden juli.

Kilde: Bondebladet