Dette er første gong fugleinfluensa er påvist i eit kommersielt fjørfehald i Noreg. Risiko for smitte til menneske blir vurdert som låg.

Kilde: NRK