Antall tilfeller med av høypatogen aviær influensa (HPAI) øker i Europa, både hos villfugler og fjørfebesetninger. Selv om smitten har økt i Europa den siste måneden, er det ingen nye påvisninger i Norge siden juli.

Kilde: Veterinærinstituttet