Høsttrekket er i gang og det er funnet fugleinfluensa hos ville fugler i Europa og Asia. Samtidig er det utbrudd i fjørfebesetninger i blant annet Danmark, Tyskland og England. Det er nå ekstra viktig at alle fjørfeprodusenter beskytter dyrene sine mot smitte. Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Kilde: Mattilsynet/NTB