Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Kilde: Landbruk24