Her er utdrag av det som står om landbruk i Hurdalsplattformen

Kilde: Landbruk24