Om Stortinget gir eggbøndene inntektsøkning, vil overproduksjon hindre at den når fram til bøndene, frykter Anders Braa. Fjørfelaget foreslår to modeller for å unngå dette. Men foreløpig har de ikke fått lov å bruke dem.

Kilde (krever innlogging): Bondebladet