Norsk Kylling går fra analog til digital virksomhet. Gjennom databasert innsikt håper de å ta bedre beslutninger om dyrevelferd og bærekraft.

Kilde (krever innlogging): Nationen