Regjeringen Solberg oppnevnte den 13. august et ekspertutvalg ledet av Ola H. Grytten, som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.

Kilde: Landbruk24