Skader på æglæggende høns er ikke acceptabelt. Derfor tester Coop og leverandøren Dueholm en ny metode for at afhjælpe frakturer på brystbenene.

Kilde: Effektivt Landbrug.dk