Dyreforsøk er ofte naudsynt i utvikling av medisinar. Befrukta egg av vanlege gardshøns kan kanskje brukast i staden for.

Kilde: Nationen