Dyrevelferden kan ikke bare være opp til næringslivet og forbrukeren.

Kilde: Nettavisen