Mattilsynet har gjentatte ganger lovet å oppheve eller redusere portforbudet dersom smitten minker, men det skjer ikke.

Kilde: «Debatt» fra Nationen