Det er påvist fugleinfluensa i Holmestrand og Son i Vestby. Mattilsynet ber at fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap skal holdes inne eller under tak for å hindre smitte.

Kilde: Nationen