Etter funn av døde fugler er det påvist fugleinfluensa i en stor besetning med høns i Sønderborg kommune. Nå skal alle hønene avlives.

Kilde: Nationen