NMBU forkaster deler av sin akademiske frihet innenfor landbruksfeltet ved å la kjøtt- og meieriindustrien legge føringer for universitets drift, utdanning og forskning.

Kilde: Khrono.no