En E.coli-variant har gjort at dødeligheten i norsk kyllingproduksjon har økt. 69 kyllingbønder har bedt om kompensasjon.

Kilde: Nationen