JÆREN: 69 kylling- bønder søker kompensasjon etter at fuglane deira er blitt ramma av ein E. coli- bakterie med uvanlege eigenskapar.

Kilde: Stavanger Aftenblad / E24