Landbruks- og matdepartementet har etter tilråding fra Omsetningsrådet fastsatt satser for omsetningsavgifter fra 1. juli 2021.

Kilde: Bondebladet