Leiaren i Omsetningsrådet seier dei har tatt utfordringane i eggsektoren på alvor, men nye grep for å løfte prisane er i det blå.

Kilde: Nationen