Per dags dato er det lite som indikerer at kraftfôrprisene skal ned. Felleskjøpet Rogaland Agder er bekymret for prisveksten framover, og vi gjenomfører viktige tiltak for å bremse prisveksten ut til bonden. Et tiltak er å flate ut priskurven slik at prisveksten blir fordelt over et lengre tidsrom.

Kilde: Felleskjøpet Rogaland Agder