Det er påvist høypatogent aviært influensavirus (H5N8) hos to svaner og en ærfugl i Holmestrand kommune. Mattilsynet har innført «portforbud» for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i Holmestrand og Horten kommuner for å hindre smitte. Det betyr at dyrene skal holdes innendørs eller under tak ute for å hindre at de blir smittet fra ville fugler.

Kilde: Mattilsynet