En ny doktorgradsavhandling viser at kyllingfôrets sammensetning kan ha stor innvirkning på dyrehelse i fravær av antibiotiske fôrtilsetninger.

Kilde: Veterinærinstituttet