Mens mange europeiske land opplevde utbrudd med fugleinfluensa i store besetninger med slaktekyllinger og verpehøns, slapp vi med skrekken denne gangen.

Kilde: Nationen